Etusivu » Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC)

Bitcoin

Bitcoin (tunnus: BTC, XBT, tai ฿) on globaalisti suosituin ja tunnetuin kryptovaluutta. Vuonna 2008 luodun bitcoinin luomistarinan taustalla on Satoshi Nakamoto -niminen henkilö tai ryhmä. Satoshin identiteetistä liikkuu monia eri teorioita. Todennäköisimpänä pidetään sitä, että Satoshi toimi yksin, apunaan muutamia asiantuntijoita.

Suomalainen Martti Malmi (Sirius) on yksi kuuluisista bitcoinin alkuvaiheen kehittäjistä ja häntä usein kutsutaankin nimellä Satohsin auttaja (engl. Satoshi’s helper).

Satoshi aloitti bitcoinin tarinan julkaisemalla whitepaperin 31. lokakuuta 2009 ja Bitcoin 0.1 -ohjelmiston 9. tammikuuta 2009.

Osta Bitcoineja helposti ja nopeasti

  • Suomalainen, finanssivalvonnan valtuuttama ja valvoma maksulaitos
  • Valikoimissa kaikki suosituimmat kryptovaluutat
  • Ilmainen tili ja alhaiset kaupankäyntikustannukset

Bitcoinin hintakehitys

Bitcoinin hinta on vaihdellut huomattavasti omaisuusluokan historian aikana, bitcoinin hinnassa on siis historiallisen datan perusteella paljon volatiliteettia. Volatiliteetti johtuu bitcoinin osittain spekulatiivisesta luonteesta ja siitä, ettei bitcoin-markkinaa ole mitenkään reguloitu. Perinteisten arvopapereiden ja johdannaisten volatiliteettia pyritään usein rajoittamalla niiden vapaata kaupankäyntiä. Bitcoinin volatiliteetti on kuitenkin ollut laskussa bitcoinin maturoituessa.

Bitcoinin hintakehitys on noudattanut tiettyä aaltoliikettä. Myös bitcoinin puoliintumisen on teorisoitu vaikuttavan bitcoinin markkinasykleihin. Bitcoinin ensimmäinen tunnettu härkämarkkina voidaan katsoa olleen vuosien 2013 ja 2014 välillä, jolloin bitcoinin arvo ylitti 1000 euron rajan, nousten 5000% vuoden 2013 alusta. 2014 laskua seurasi matalasudanne, joka kesti vuoteen 2016 asti.

Vuonna 2017 bitcoinin hinta nousi huomattavasti tuhannesta eurosta 15 000 euroon. 2017 bitcoin noususuhdanteen taustalla oli myös Ethereumin parantuneet näkymät retail-segmentissä ja eritysesti suositut ERC-20-tokenit. Valtaosa ICO-rahoituskierroksista (Initial Coin Offering) pohjautuu ERC-20-standardiin.

Markkina-arvo

Bitcoinin nykyinen markkina-arvo on noin 400 miljardia euroa (12/2020). Kun bitcoinin markkina-arvoa verrataan muihin kryptovaluuttoihin, bitcoinin markkinaosuus (tai dominanssi) on 67,94 %. Markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta on Ethereum (ETH) (21,43 MRD), ja kolmanneksi suurin Ripple (XRP) (20,09 MRD).

Bitcoinin markkina-arvo on vaihdellut huomattavasti kryptovaluuttojen historian aikana. Bitcoinin dominanssi pysyi pitkään 80 % alueella, mutta vuonna 2017 Ethereumin markkina-arvon noustessa erityisesti ERC-20-tokeneiden myötä, bitcoinin suhteellinen dominanssi pieneni huomattavasti.

Bitcoinin ja Ethereumin markkina-arvot kävivät lähimpänä toisiaan 19. kesäkuuta 2017, jolloin bitcoinin prosentuaalinen osuus kryptovaluuttojen markkina-arvosta oli 37,48 % ja Ethereumin vastaavasti 31,17 %. Sittemmin bitcoinin markkinaarvo ja dominanssi ovat kasvaneet, lukuunottamatta vuoden 2018 alun massamyyntejä. Bitcoinin prosentuaalinen dominanssi ylitti 70 % vuoden 2019 kesän nousukauden aikana ja on sittemmin pysytellyt 60-70 % tasoilla.

Verrattaessa bitcoinin markkina-arvoa ja dominassia altcoineihin tulee muistaa eri omaisuusluokkien erityispiirteet. Monien altcoinien omistus on hyvin pienen piirin, usein perustajien hallussa, ja niillä on huomattavan pieni float (kaupankäynnin piirissä olevien yksiköiden määrä). Edellämainituista seikoista johtuen monen altcoinin nimellinen markkina-arvo saattaa olla todellisuutta suurempi. Joidenkin asiantuntija-arvioiden mukaan bitcoinin todellinen markkina-arvo saattaakin olla jopa 90 prosentin paikkeilla.

Bitcoin market cap
#CoinPriceMarketcap

Bitcoin ja niukkuus

Bitcoinin arvo perustuu, sen suosion ja transaktiovolyymin lisäksi, sen niukkuuteen eli rajattuun saatavuuteen. Bitcoinien maksimimäärä on rajattu 21 miljoonaan kappaleeseen. Bitcoinien tuleva tuleva määrä on siis sijoittajien tiedossa, luoden näin varmuuden tulevaisuuden näkymiin. Esimerkiksi monet kansallisvaluutat mahdollistavat niiden luonnin käytännössä loputtomiin, johtaen inflaatioriskiin ja muihin haasteisiin.

Bitcoinin niukkuus (yksiköiden määrä rajattu 21 miljoonaan) konkretisoituu kenties parhaiten vertaamalla niukkuutta arvometalleihin. Bitcoinin ja arvometallien niukkuutta voidaan verrata varanto-virtasuhteella (engl. stock-to-flow).

Platinan varanto-virtasuhde on n. 0,4 ja hopean 22. Kummatkin arvometallit ovat siis vähemmän niukkoja kuin bitcoin. Kullan varanto-virtasuhde 62 on suurempi kuin bitcoinin vastaava arvo ennen toukokuun puoliintumista (54), sekä suurempi kuin bitcoinin tuleva varanto-virtasuhde puoliintumistapahtuman jälkeen (54). Tästä huolimatta bitcoinin niukkuus tulee pitkällä aikavälillä ylittämään kullan niukkuuden ja bitcoinin arvioitu varanto-virtasuhde vuoden 2025 puoliintumistapahtuman jälkeen on 120.

Bitcoin-transaktioissa dollari (USD) on edelleen selvästi käytetyin valuutta, johon bitcoinia vaihdetaan. Bitcoin-transaktioista dollarin osuus on n. 73,9 %. Dollarin suuri dominassi perustuu siihen, että kyseessä on maailman likvidein ja arvostetuin kansallisvaluutta. Dollarin likviditeettiä on hyödynnetty myös vakausvaluutoissa, esimerkiki Tetherin (USDT) arvo on sidottu dollariin. Vuonna 2014 lanseeratun Tetherin markkina-arvo on yli 8,4 miljardia dollaria.

Bitcoinin louhinta

Uudet bitcoinit syntyvät louhintaprosessin tuloksena. Louhinnan tehtävänä on sekä uusien bitcoinien tuotanto että bitcoin-järjestelmän turvallisuuden säilyttäminen. Louhintaa tarvitaan johtuen Bitcoinin käyttämästä konsensusalgoritmista, joka on nimeltään Proof of Work (PoW) eli työntunniste. PoW:n toiminta vaatii valtavasti työtä, mikä tarkoittaa käytännössä tietokoneen laskentatehoa. Louhijat yrittävät ratkaista työssään erittäin monimutkaisia matemaattisia yhtälöitä. Lopulta yksi louhija löytää oikean ratkaisuun ja saa kunnian uuden lohkon luomisesta. Suoritetusta työstä louhija saa palkinnoksi uusia bitcoineja.

Bitcoinin louhintateho on pitkälle keskittynyt Kiinaan, jossa on arviolta 65 % louhintatehosta. Louhinnan keskittyminen on herättänyt kritiikkiä, koska monet pelkäävät Kiinan dominanssin olevan haitallista verkolle. 2020 alussa trendi on kuitenkin ollut louhintatehon siirtymisessä poispäin Kiinasta, erityisesti Pohjois-Amerikan suuntaan.

Johdannaiset

Bitcoinilla on myös likvidi johdannaismarkkina ja sen futuurit ovat olleet erityisen suosituja. Bitcoin-futuureita voi hankkia joko käteistoimituksella (cash settlement), tai fyysisellä toimituksella (physical settlement). Suurin dollariin pohjautuva johdannaispörssi on BitMEX ja suurin käteistoimitukseen pohjautuva pörssi Bakkt.

Bitcoinin johdannaismarkkinan on katsottu lisäävän mahdollisuuksia ja riskejä. Bitcoinin perustuessa niukkuuteen ja yksiköiden rajattuun määrään, voidaan dollariin perustuvien johdannaisten katsoa laajentavan bitcoinien rajattua määrää, sillä tällöin liikkeellelaskeva instituutio luo ”paperi-bitcoineja”. Lisäksi johdannaismarkkina tarjoaa monelle taholle myös mahdollisuuden shortata bitcoinia, long-positioiden lisäksi.

Johdannaismarkkinassa on kuitenkin paljon hyvää. Johdannaiset on reguloitu instrumentti instituutioden käyttöön ja likvidi johdannaismarkkina tuo kokonaisuutena lisää uskottavuutta bitcoinille.

Tulevaisuus

Bitcoinin tulevaisuus näyttää valoisalta. Bitcoin on onnistunut kilpailusta huolimatta säilyttämään paikkansa dominoivana kryptovaluuttana, ja sillä on kaikki edellytykset nousta entistä merkittävämmäksi omaisuusluokaksi. Jos bitcoinin markkina-arvoa peilaa kultaan, bitcoinin hinnalla on huomattava kasvupotentiaali.

Bitcoin saanee nostetta myös turvasataman kaltaisena omaisuusluokkana sijoittajille. 2020-luku on alkanut monelle yllättävän epävarmoissa tunnelmissa, nousevien terveyteen, globaaliin kauppaan, geopolitiikkaan ja ympäristöön liittyvien riskien kautta. Nykyinen kasvavan epävarmuuden ympäristö on suhteellisen optimaalinen alusta bitcoinin ja vastaavien omaisuusluokkien kasvulle.