Etusivu » Bitcoinin kurssi

Bitcoinin kurssi

Bitcoin on poikkeuksellisen arvokas omaisuuluokka ja järjestelmä. Koska bitcoinilla on monta ulottuvuutta, sen arvon määrittäminen suppeasti on haasteellista.

Heti alta löydät Bitcoinin tämän hetkisen arvon sekä kurssihistorian.

Kurssihistorian alapuolelle on koottu bitcoinin arvoa määrittäviä ominaisuuksia useasta eri näkökulmasta, jotka täydentävät toisiaan muodostaen bitcoin-ekosysteemin.

Bitcoin arvo nyt (reaaliaikainen)

 • BTC
  Bitcoin
 • Price
  39.164,70
 • Change
  0,22%
 • Marketcap
  730,37 B

Kurssihistoria

Bitcoinin arvon määrittäminen

Bitcoinin ”oikeaa arvoa” on käytännössä mahdotonta määrittää, minkä takia se perustuukin käytännön tasolla pelkästään kysynnän ja tarjonnan lakiin. Tämän takia bitcoinin hinta muodostuu monesta eri tekijästä, jotka esimerkiksi vaikuttavat bitcoinin käyttömahdollisuuksiin.

Digitaalinen kulta

Yksi bitcoinin suurimmista arvoajureista on sen asema digitaalisena kultana. Kulta on hyvä omaisuusluokka fyysisesti säilytettynä, mutta sen liikutettavuus ja logistiikka on haasteellista. Fyysinen kulta on myös vaikea kuljettaa rajan yli toiseen maahan, bitcoinin siirto rajan yli on äärimmäisen helppoa.

Yhtenäisiä ominaisuuksia bitcoinille ja kullalle ovat: rajattu tarjonta, lokaatioriippumaton hallittavuus, hajautettu omistus ja helppo verifiointi. Kullan arvon noustessa markkinoilla on näkynyt entistä enemmän myös väärennettyä kultaa, joka perustuu volframin piilotukseen kultaharkon sisään. Bitcoinin väärentäminen ei ole mahdollista.

Bitcoinin edut kultaan nähden ovat nopea arvonsiirto, painottomuus, suoja väärennöksiä vastaan, helppo jaettavuus pienempiin yksiköihin, edullinen varastointi ja logistiikka, sekä suoja sensuuria vastaan.

Eetos ja tarkoitus

Bitcoin on disruptoiva järjestelmä, eli se haastaa vanhan järjestelmän kaikilla mahdollisilla tavoilla. Bitcoin on maailman ensimmäinen valuutta, jonka tarjonta on aidosti tiukkaan rajattu (21 miljoonaa kpl). Bitcoinin tarkoituksesta on olemassa useita tulkintoja, mutta yksi bitcoiniin liittyvä pysyvä teema on vapaus.

Bitcoinin alkulohkoon on kirjattu teksti: ”03/Jan/2009 Chancelor on brink of second bailout for banks”. Kyseinen teksti viittaa Bitcoinin luojan Satoshi Nakamoton mielipiteisiin ja mahdollisesti ajatuksiin bitcoinin taustalla. Satoshi oli luultavasti libertaari ja hänen voidaan tulkita vastustaneen keskuspankkijärjestelmää fundamentaalisella tasolla.

Antihauraus

Kuten filosofi ja tilastotieteilijä Nassim Nicholas Taleb lausui: “Antifragility is beyond resilience or robustness. The resilient resists shocks and stays the same; the antifragile gets better.” Bitcoin voidaan nähdä olevan antifragiili, tai antihauras, järjestelmä, joka on jatkuvan hyökkäyksen kohteena.

Bitcoin-verkon tietoturvaa testaavat jatkuvasti mm. hakkerit, louhijat sekä valtiotason toimijat. Nassimin antifragility-teorian mukaan mitä suurempi paine bitcoiniin kohdistuu, sitä kestävämmäksi bitcoin tulee. Bitcoinin kestävyyttä voi kuvata myös Lindy effect -teorialla. Lindy-efektin mukaan jokainen päivä, kuukausi ja vuosi bitcoinin aikajanalla lisää todennäköisyyttä verkon jatkumiselle myös tulevaisuudessa.

Ekosysteemi

Bitcoinin ekosysteemi käsittää itse valuutan lisäksi ns. toisen kerroksen sovellukset. Näitä ovat mm. Lightning-verkko eli salamaverkko ja sivuketjut. Liquid on esimerkki sivuketjusta, jonka avulla bitcoin-verkkoa voidaan laajentaa sisältämään lohkoketjuun liitetyt omaisuusluokat.

Bitcoinille tärkeä layer 2-sovellus on Liquid. Blockstream-yhtiön kehittämän Liquid-verkon volyymi ylitti vuoden 2020 ensimmäisen kvartaalin aikana ensimmäistä kertaa Lightning-verkon volyymin. Liquid-teknologia mahdollistaa omaisuuserien (vakausvaluutat, tokenit) transaktiot sivuketjussa ja lisäksi Liquid tarjoaa myös nopeat sekä yksityiset transaktiot.

Hajautus

Bitcoinilla on laajin hajautettu louhintateho ja konservatiivisin hallintomuoto. Sekä Bitcoin-ekosysteemi että sen käyttäjät, louhijat ja infrastruktuuri on tehokkaasti hajautettu. Hajautus tuo bitcoinille monia etuja. Keskitettyihin malleihin liittyy aina single point of failure-ongelma, eli keskitetyillä järjestelmillä on oletuksena yksittäinen johto, joka on helppo targetoida.

Infrastruktuuri

Bitcoin-infrastruktuuri käsittää bitcoinin käyttäjät, investoijat, louhijat, pörssit, treidaajat ja instituutiot. Bitcoin on harkittua peliteoriaa noudattava ekosysteemi, jossa eri osapuolet ylläpitävät järjestelmää työskentelemällä samalla sekä omaksi hyödykseen että ekosysteemin edun vuoksi.

Likviditeetti

Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat keskenään vahvassa korrelaatiossa, johtuen bitcoinin dominoivasta markkina-asemasta. Bitcoin on markkinalle likviditeetin lähde ja muita kryptovaluuttoja ostetaan yleensä siirtämällä varat bitcoinin kautta. Bitcoinilla on myös erittäin likvidi johdannaismarkkina. Nasdaq arvioi johdannaismarkkinan volyymin nousseen 2,75 biljoonaan euroon vuonna 2019, päivävolyymin ollessa keskimäärin 7,79 miljardia euroa.

Niukkuus

Bitcoinin tarjonta on erittäin niukkaa, rajattu 21 miljoonaan yksikköön. Erityisesti keskuspankkien määrällisen elvytyksen (quantitative easing) lisääntyessä bitcoinin määrällinen niukkuus kulkee vastavirtaan yleisen konsensuksen kanssa. Keskupankkien toimeenpanema määrällinen elvytys saattaa tehota talouden tasapainotukseen lyhyellä tähtäimellä, mutta altistaa valuutat inflaatioriskile.

Tarina ja myytti

Bitcoin on tarinankerrollinen mestariteos. Mystinen Satoshi Nakamoto, ennenäkemätön arvonnousu, lupaus yksilönvapaudesta ja täysin uusi lähestymiskulma rahaan. Bitcoin on kaikkea tätä. Satoshin identiteetistä liikkuu monia eri teorioita. Todennäköisimpänä pidetään sitä, että Satoshi toimi pääasiassa itse, muutamien avustajien kanssa. On spekuloitu, että bitcoinin taustalla olisi kehittynyt tietokoneohjelma tai tekoäly. Erään teorian mukaan bitcoin on jonkun tiedusteluorganisaation luoma.

Tekninen yksinkertaisuus

Vaikka bitcoinin ekosysteemi saattaa vaikuttaa monimutkaiselta, on sen tekninen rakenne suhteellisen yksinkertainen. Bitcoinin alkuvaiheessa käyttäjät pystyivät louhimaan bitcoin-yksiköitä aivan tavallisen kotitietokoneen avulla. Sittemmin louhinta on keskittynyt ASIC-laitteille ja ammattimaisempaan operointiin.

Turvasatama

Bitcoinin korrelaatio muiden omaisuusluokkien kanssa on ollut heikko. Bitcoinin korrelaatio osakemarkkinaa kuvaavan S&P 500-indeksin kanssa on ollut historiallisesti lähellä nollaa, tai jopa negatiivinen. 2017 nousukaudella ja 2020 ensimmäisessä kvartaalissa bitcoinin ja osakemarkkinan korrelaatio kohosi hieman. Osakemarkkinan lisäksi bitcoinin korrelaatio kultaan on ollut historiallisesti heikko. Kevyt korrelaatiosuhde muihin omaisuusluokkiin tekee bitcoinista optimaalisen turvasataman sijoittajalle, markkinasentimentistä riippumatta.

Muihin omaisuuluokkiin verraten bitcoinilla on lisäksi uniikkeja ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erinomaisen turvasataman. Bitcoin-omaisuutta voi säilyttää hyvin matalalla profiililla vain yhdessä koodirivissä, tämän koodirivin voi kätkeä luovuutta käyttäen mihin tahansa. Kun bitcoin-sijoittaja huolehtii operatiivisesta turvallisuudesta, hänen omaisuutensa on korkeatasoisesti suojattu kaikkia mahdollisia hyökkääjätahoja vastaan.

Yhteisö ja verkostovaikutukset

Bitcoinilla on aktiivinen globaali yhteisö. On arvioitu, että noin 100 miljoonaa ihmistä omistaa bitcoinia globaalisti, bitcoin-lompakoita on noin 200 miljoonaa. Päivittäisiä käyttäjiä bitcoinilla on n. 400 000. Bitcoin on monessa mielessä vallankumouksellinen ekosysteemi ja sen yhteisö ulottuu tehokkaasti eri rajojen ja kulttuurien yli. Bitcoin yhdistää piensijoittajat, satunnaiset treidaajat ja institutionaalisen tason toimijat. Bitcoinin verkostovaikutukset ulottuvat vielä paljon yhteisöäkin laajemmalle ja bitcoinilla voidaan arvioida olevan jopa geopoliittinen ulottuvuus.

Arvoajurit tulevaisuudessa

Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen arvon kehitykseen vaikuttavat käyttäjien lisääntyminen, kasvava kysyntä vaihtoehtoisille omaisuusluokille ja nopeasti etenevä digitalisaatio. Digitaalisen alustalouden noustessa valta keskittyy entistä vahvemmin suurille monikansallisille toimijoille.

Bitcoin tulee kasvamaan hajautettuna ja puolueettomana valuuttana tulevissa ekosysteemeissä. Monet kansalliset toimijat pyrkivät vähentämään käteisvaluutan käyttöä ja mm. Ruotsin valtio on ilmoittanut tavoitteekseen poistaa käteisvaluutan täysin kierrosta.

Pelkästään digitaalisessa muodossa tarjotut kansallisvaluutat vähentävät käyttäjän yksityisyyttä huomattavasti ja heikentävät tavallisen kansalaisen ymmärrystä valuutan arvonmuodostuksen suhteen. Bitcoin tarjoaa käyttäjälleen täydellisen yksityisyyden ja kontrollin omistamiinsa varoihin.